FÖRDELAR MED GUMMI

Fördelar med gummi

Att använda sig av gummibeklädnad innebär ett stort antal fördelar framför andra material. Materialets egenskaper gör det tacksamt att arbeta med och slutresultatet blir högkvalitativt.

Fördelar med gummi som korrosionsskydd:

 • Långsiktig trygghet

  En väl utförd gummibeklädnad ger ett mycket bra korrosionsskydd som ofta håller 30 – 40 år eller mer.

 • Stora valmöjligheter

  Det finns ett stort urval av gummikvaliteter för korrosionsskydd mot olika media. Med vår kunskap och erfarenhet vet vi vad som fungerar bäst.

 • Hög vidhäftning

  Genom att vi utför underarbete och applicering noggrant uppnår vi en mycket god och porfri vidhäftning mellan gummit och underlaget. Detta ger lång livslängd och motverkar diffusionsrelaterade korrosionsskador.

 • Lätt att jobba med

  Gummi är ett flexibelt och mycket formbart material. Detta innebär att gummibeklädnad kan användas vid svåra geometrier där andra korrosionsskyddsmetoder inte fungerar.

 • Har haft tid att utvecklas

  Gummibeklädnad är väl en beprövad metod med dokumenterat goda resultat. Antalet referensobjekt med bevisad lång livslängd är mycket stort. Gummibeklädnad har använts som korrosionsskyddsmetod sedan 1920-talet.

 • Ett precisionshantverk

  Gummibeklädning är ett hantverk. Med kunskap och erfarenhet kan vi med god precision vid appliceringen skapa en garanterat bra leverans.

Fördelar med gummi som slitageskydd:

 • Töjer sig istället för att slitas

  Gummits fantastiska elasticitet gör att det ändrar sin form istället för att slitas när det träffas av hårda objekt. Därför är gummi ofta ett bättre slitageskydd än härdat stål.

 • Dämpar ljud

  Ett bonus med att använda gummi som slitageskydd är gummits förmåga att dämpa ljud!

 • Motverkar materialpåbyggnad

  Gummits elasticitet och rörelse motverkar att material fastnar och byggs upp på ytan. Denna egenskap minskar driftstörningar i din anläggning.

 • Ett precisionshantverk

  Gummibeklädning är ett hantverk. Med kunskap och erfarenhet kan vi med god precision vid appliceringen skapa en garanterat bra leverans.

 • Låg vikt

  Jämfört med stål har gummi en låg densitet. Detta medför att vikten blir väsentligt lägre när gummi används som slitageskydd.

 • Lätt att reparera

  Om skador mot förmodan skulle uppträda gör gummits egenskaper det möjligt att reparera med gott resultat.