HISTORIK

Det är bra att vi funnits länge

  • Vår verksamhet bygger på kunskap, erfarenhet och hantverksskicklighet. Därför är det en fördel att vi funnits länge i branschen. Företaget grundades redan 1973 som Ulinco AB. Vår grundare Christer Ulin hade då varit i gummibranschen sedan 1964.
  • Företaget har arbetat med gummiprodukter sedan starten. Den egna tillverkningen skedde inledningsvis genom samarbeten. Sedan början av 80-talet sker den i egen regi genom förvärvet av företaget Gummiteknik.
  • Genom åren har vi kunnat följa utvecklingen av både material och metoder vilket har lett till att vi idag ligger i framkant både vad gäller produkter och utveckling av nya arbetssätt.
  • 1991 fick vi agenturen för Rema Tip Tops produkter på den svenska marknaden. Samarbetet med Rema Tip Top har sedan dess utvecklats mycket framgångsrikt.
  • 1994 blev vi som ett av de första företagen i branschen certifierade enligt ISO 9001 och senare även enligt ISO 14001.
  • 2006 blev Ulinco Vulctech AB ett fristående bolag inom koncernen.
  • 2009 börjar Ulinco Vulctech som en av de första i Sverige att arbeta med polyurea, ett sprutbart elastiskt material för slitageskydd och tätskikt.
  • 2013 utökar Ulinco Vulctech kapaciteten och flyttar till nya lokaler i Landvetter utanför Göteborg.
  • 2016 startar Ulinco Vulctech även upp kontor och verkstad i Eslöv, Skåne.