Emaljerade kärl

Emaljerade kärl

Vi är generalagent och servicepartner för Thaletec GmbH och säjer deras produkter på den svenska marknaden. Thaletec producerar emaljerade (Glass Lined) blandningskärl, tankar och värmeväxlare.