Gummilim vid explosionsrisk

Gummilim vid explosionsrisk

Det är väl vedertaget att Rema Tip Tops gummilimmer är de bästa på marknaden.
MC 2000 är lätt att applicera, och ger fantastisk vidhäftning mellan gummi och gummi, metall, textil och många andra material. Kontakta oss gärna vid frågor om användning eller pris. MC 2000 är utvecklat för limning i miljöer där explosionsrisk föreligger och ersätter SC 2000, som har utgått pga. kemikalielagstiftningen kring lösningsmedlet trikloretylen.

MC 2000

är ett av Rema Tip Tops gummilim utvecklade för transportbandsskarvning – en av de mest krävande tillämpningarna för ett lim. När ett transportband brister är tiden väldigt dyrbar och limmet måste därför uppnå stark vidhäftning väldigt snabbt. Har man lagat ett transportband med MC 2000 så kan man lita på att lagningen håller. MC 2000 är baserat på lösningsmedlet tetrakloretylen. Detta innebär att det är svårantändligt, samt att det är lättare att arbeta med vid låga temperaturer. Däremot är det tetrakloretylen cancerframkallande, och bör endast användas där det behövs, och med lämplig skyddsutrustning.

 

För bästa vidhäftning mot metall krävs vår metallprimer. För vulklösning till varmvulkning, se Vulklösning T4.

Cement MC 2000

Art. Nr.

Beteckning

Färg

Innehåll

41-5253160 Cement MC 2000 svart 1 kg
41-5251043 Härdare UT-R 20(till 1 kg MC 2000) 40 g