GUMMI + KERAMIK

GUMMI + KERAMIK

Keramik är en av marknadens absolut hårdaste material, och står emot slitage av fina och vassa partiklar bättre än något annat kommersiellt tillgängligt material. Vid kombination med gummi blir de otroligt hårda, men något spröda keramikplattorna mindre känsliga för stötar, och slitageskyddet förbättras därmed ytterligare.

För trumbeläggningsgummi med keramikinlägg, se Remagrip CK-X för drivtrummor eller Remagrip CP-X för vändtrummor.

REMALOX

En av Rema Tip Tops mest slitagetåliga material som kombinerar det bästa från keramik och gummi. Minska underhållstiden och kostnader för särskilt utsatta områden med REMALOX. CN-skiktet på gummisidan tillåter snabb applikation och stark vidhäftning.

 

IMG_0751 

Art. Nr.

Beteckning

Dimensioner

Keramikenhetsmått

Gummitjocklek

41-5399015 REMALOX 4/4 8 x 500 x 500 mm 4 x 20 x 20 mm 4 mm
41-5399022 REMALOX 10/4 14 x 500 x 500 mm 10 x 20 x 20 mm 4 mm
41-5399039 REMALOX 25/15 40 x 500 x 600 mm 25 x 100 x 150 mm 15 mm
41-5399046 REMALOX SW 6/6 12 x 510 x 525 mm SW 32 x 6 mm 6 mm
41-5399053 REMALOX SW 12/8 20 x 510 x 525 mm SW 32 x 12 mm 8 mm
 

REMALOX HD 35 | HD 75

REMALOX HD är en extrem slitageskyddsprodukt framtagen för att skydda de specifika platser som kontinuerligt utsätts för störst påfrestningar. HD står för heavy duty vilket indikerar att detta är materialet för de allra tyngsta slitageapplikationerna inom sten och gruvindustri.

För att underlätta service och underhåll består undersidan på REMALOX HD av en 5 mm tjock stålskiva som fästs med svetsbult på den utsatta stålytan.

REMALOX HD kan även tillverkas enligt era specifika mått. Skicka över en ritning på er applikation så skräddarsyr vi ett slitageskydd som kommer spara

 

Art. Nr.

Beteckning

Dimensioner

Vikt

41-5398970 REMALOX HD 35 500 x 250 x 35 mm 13 kg
41-5398980 REMALOX HD 35 500 x 500 x 35 mm 26 kg
41-5393200 REMALOX HD 75 600 x 300 x 75 mm 39 kg

Dokumentation

REMALOX HD PDF 525 KB Ladda hem