Gummiduk

Gummiduk

Rema Tip Tops gummidukar är väl vedertagna som de bästa på marknaden inom slitageskydd. Gummibeklädnad av utsatta ytor och komponenter minskar risken för driftstopp och underhållskostnader avsevärt. Våra gummidukar finns i många olika hårdheter och kvaliteteter. För något mindre krävande användningsområden kompletterar vi med Uniskirt-serien och Slitgummi Standard.

 

Remaline 25

 

Beteckning

Polymer

Beskrivning

Slitgummi 40 NR/SBR Ett kostnadseffektivt slitgummi för mindre kritiska applikationer i våta miljöer.
Slitgummi 60 NR/SBR Ett kostnadseffektivt slitgummi för mindre kritiska applikationer i torra miljöer.
Uniskirt 40 NR/SBR Ett bra slitgummi/kantlistgummi för skydd mot slitage i våta miljöer.
Uniskirt 60 BR/IR/SBR Ett allsidigt och bra slitgummi/kantlistgummi för både torra och våta, mindre komplexa applikationer.
Remaskirt 40 BR/NR Ett mycket högkvalitativt slitgummi/kantlistgummi för hantering av fuktigt material.
Remaskirt 50 NR Ett mycket kompetent slitgummi/kantlistgummi för hantering av vått material.
Remaclean 60 BR/IR/SBR Ett fantastiskt allsidigt slitageskydd som lämpar sig mycket väl för tungt slitage i bl.a. vibrationskanaler, lastbilsflak, bunkrar och silos.
Remaclean 70 NR/BR Marknaden bästa slitageskydd för att skydda de mest utsatta delarna i tung sten- och gruvindustri. Ett kompetent kantlistgummi för granulerat torrt material.

 

Specialapplikationer

För specialapplikationer där det ställs krav på tolerans mot t.ex. vissa kemikalier eller andra omständigheter tillhandahåller vi även följande gummimaterial. En sammanfattning finns under Allmän information om gummi. Vi hjälper er förstås gärna att välja gummi efter era behov.

Beteckning

Användningsområde

FPM (Viton®) Premiumgummi som ofta används i packningar. Väldigt bra kemikaliebeständighet mot kolväten, och många starka oxidationsmedel. Tål upp till 200 °C.
EPDM EPDM har väldigt bra egenskaper mot kemikalier, ozon och väder till ett bra pris.
Silikon Används ofta i applikationer i kontakt med livsmedel. Tål upp till 260 °C.
Kloroprengummi (Neopren®) Väder- och måttligt temperaturbeständigt. Flamsäkert. Tål många oljor och kemikalier bra.
Nitrilgummi Bra beständighet mot oljor samt kolväten. Används mycket inom fordons- samt livsmedelsindustrin.
CSM (Hypalon®) Väderbeständigt, tål måttligt temperaturer samt många kemikalier.

[contact-form-7 id="8977" title="Kontakta Info"]