Allmän information om gummi

Allmän information om gummi

NR – Naturgummi

Naturgummi kallas det gummi som utvinns ur växtsaften (latexen) från gummiträdet, Hevea Brasiliensis. År 1731 reste fransmannen La Condamine till Sydamerika och intresserades av indianernas vattenbehållare som innehöll rågummi. Han importerade det tillbaka till Frankrike men rågummi är varken slitstarkt eller temperaturbeständigt så det väckte ingen större uppståndelse. Först när Charles Goodyear 1839 upptäckte att om man upphettade rågummit tillsammans med svavel så fick gummit mångdubbelt förbättrade egenskaper. Det är detta som kallas för vulkanisering eller vulkning.

Vulkat naturgummi är billigt, slitstarkt, elastiskt och har hög nötningsbeständighet. Det lämpar sig väl att använda i temperaturer mellan -30 och 80° C men är varken olje eller bensinbeständigt. För att öka nötningsbeständigheten tillsätts ofta kimrök, det är därför naturgummi ofta är svart, trots att gummit i det rena tillståndet är gulaktigt.

Naturgummi som består av 1,4-cis-isopren kan även syntetiseras, dvs. skapas på konstgjord väg och kallas då för isoprengummi (IR). Det har då liknande mekaniska egenskaper men är ett mycket renare material som kan lämpa sig bättre för livsmedels- eller medicinsk industri.

SBR – Styren-butadiengummi

SBR utvecklades av tyskarna under 1930-talet för att inför kriget säkerställa att de inte var beroende av naturgummit vilket främst odlades i kolonier kontrollerade av engelsmännen. SBR liknar naturgummi mycket i egenskaperna men är något beständigare mot nötning, värme och väder (ozon). Bildäck består ofta av en blandning av naturgummi och SBR. SBR har lite högre smälttemperatur och då man vill att däcken fortfarande ska vara lite elastiska på vintern innehåller vinterdäck därför ofta en högre andel SBR.

NBR – Nitrilgummi

Tack vare nitrilgummis goda förmåga att motstå bensin och olja används det ofta i oljeslangar men även i livsmedelsförpackningar för produkter i kontakt med fetter.

NBR tål långvariga temperaturer upp till 90° C men är inte så vädertåligt. För att komma runt det senare blandas ofta ungefär en tredjedel PVC i.

IIR – Butylgummi

Butylgummi utmärker sig främst genom dess förmåga att inte släppa igenom gaser. Därför används det ofta i innerslangar för bil- och cykeldäck. Det är dessutom ganska värmebeständigt och tål temperaturer mellan -30 och 120° C under längre perioder, och -40 till 140° C under kortare perioder.

Klicka på bilden nedan för en sammanställning av olika gummisorters materialegenskaper

Gummiegenskaperjpg_Page1