Avnötningsindex

Avnötningindex

På engelska abrasion. Avnötningen är ett mått på hur slitagebeständigt ett gummi och mäts genom att en gummibit trycks mot en snurrande vals belagd med sandpapper. Värt att notera är att gummibiten trycks olika hårt mot slipytan beroende på gummits hårdhet, så detta mått lämpar sig bäst för jämförelse mellan olika gummisorter av samma hårdhet (samma antal grader Shore A).

Enheten (mm³) avser volymen gummi som slipats bort under testförloppet enligt den angivna teststandarden – i vårt fall ISO 4649.