Hårdhet

Hårdhet

Hårdhet mäts genom att en gumminål med standardiserad geometri trycks mot materialet med en bestämd kraft. Nålen är fäst vid en fjäder och hårdheten mäts på en skala från 0-100° Shore som anger hur pass långt fjädern trycks in. 0° betyder att nålen åker rakt in i gummit utan att fjädern trycks ihop, och 100° betyder att fjädern trycks ihop fullständigt.

Beroende på vilket material som testas varieras nålens och fjäderns egenskaper. För mjukgummi används oftast enheten ”° Shore A” medan ”° Shore D” oftast används för hårdgummi.

 

 

Shoreskala Nålgeometri Diameter Extension Fjäderkraft
A 35° stympad kon 1.40 mm (0.055 in) 2.54 mm (0.100 in) 8,06 N
D 30° kon 1.40 mm (0.055 in) 2.54 mm (0.100 in) 44,48 N