Studselasticitet

Studselasticitet

En stålkula släpps på gummiprovet varvid testutrustningen mäter i % hur långt kulan studsar tillbaka. Studselasticitet är ett mått på hur väl ett material kan ta upp stötar.