Analyser

Analyser

Om du vill veta gummityp eller sammansättningen av ett gummi kan vi erbjuda flera olika sorters avancerade kemiska analyser. Vi utför även analyser på stålytor

Några exempel på analyser vi erbjuder:

  • Termogravimetri
  • DSC – Differential scanning calorimetry
  • IR-spektroskopi
  • Urlakningsprover
  • Kloridhaltsmätningar
  • Vidhäftningstester

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Lab

KloridtestaKloridtest på stålyta inför gummibeklädnad