Kemiska egenskaper hos olika gummisorter

Kemiska egenskaper hos olika gummisorter

Om du vet vilka sorters kemikalier du vill att ett gummi ska kunna stå emot finns det en bra sammanställning av kemikaliebeständigheter för många olika gummisorter att ladda ned här (du kan också klicka på bilden).

 

Kemiska_thumb