NÄTVERK

NÄTVERK

Vi tycker det är viktigt att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns hos våra branschkollegor. Därför jobbar vi ständigt för att bredda vårt kontaktnät. Med rätt kontakter kan ett uppdrag aldrig bli för stort.

Det finns även tillfällen då våra lösningar inte är helt rätt för dig som kund. Vi anser att du som kund har rätt att få den bästa lösningen. Därför rekommenderar vi gärna den metod som ger bäst resultatet och vem du skall vända dig till för att få hjälp.

Till höger finner du information om några av de nätverk/organisationer som vi är medlemmar i.

Ytskyddsgruppen

Ytskyddsgruppen innehåller mycket information om olika tekniker inom ytskydd.

Västkustens Korrosionscentrum

VKC är en tvärbranchförening för korrosionsskydd. De arrangerar möten för föreningens medlemmar där man kan utbyta information om korrosionsskydd.

Transportbandföretagarnas Riksförbund

TBR är en rikstäckande branschorganisation för företag som tillhandahåller, levererar, servar och reparerar transportband. ”TBR:s främsta uppgift är att utveckla och företräda medlemsföretagens intressen inom ovanstående och närliggande verksamheter, allt i syfte att få fram bättre produkter och service till sina kunder.”

Polyurea Development Association

PDA är en förening för högpresterande elastomera teknologier – i detta fallet främst polyurea. Här finns mycket bra information om polyurea och en del länkar.