Gummibeklädnad på verkstad

Gummibeklädnad på verkstad

När vi utför gummibeklädnad för slitageskydd på vår verkstad arbetar vi ofta med ovulkad gummiduk. Denna metod ger en mycket bra vidhäftning mellan gummit och underlaget.

På extra utsatta ställen kan keramikplattor vid behov vulkas fast i gummit.

Oftast använder vi naturgummibaserade kvaliteter p.g.a. dess höga slitstyrka. Hårdheten på gummit ligger oftast mellan 30 – 60 Sh A beroende på applikation. Tjockleken kan också varieras och vid extremt slitage kan gummit läggas mycket tjockt.

Underarbetet är av stor betydelse för slutresultatet. Därför utför vi alltid noggrann rengöring och blästring innan gummering.

Vi uppnår med våra tre autoklaver en hög kapacitet i vår moderna verkstad.