Metodbeskrivning

Metodbeskrivning

Vid gummibeklädnad rengörs och blästras ytan först. Därefter appliceras primers och strykcement. Gummiduken skärs till och manglas på plats. Vid behov läggs skarvarna med överlapp. Finns även behov av ett korrosionsskydd kan skarvar göras helt täta.

När objektet är helt gummibeklätt placeras det i en autoklav och vulkaniseringsprocessen genomförs. Efter avsvalning utförs efterbearbetning och kvalitetskontroll.

 

Tillskärning av gummi