Gummibeklädnad on site

Gummibeklädnad on site

När ett objekt av praktiska skäl inte kan flyttas till vår verkstad utför vi gummering på plats ute hos kund.

Det kan gälla allt ifrån reparationer av mindre skador på en befintlig gummibeklädnad till en komplett omgummering av en cistern eller en hel produktionsenhet.

Gummering on-site kan utföras med självvulkande gummi eller med färdigvulkad gummiduk. Det finns en mängd olika kvaliteter att välja mellan och valet görs helt utifrån kundens behov.

Vanliga objekt som gummeras on-site:

  • Cisterner för avjoniserat/avsaltat vatten
  • Syratankar
  • Kylvattensystem
  • Anjon och katjonfilter
  • Betningskar
  • Tankbilar

Vi genomför projekt i hela Norden och tar gärna helhetsansvar för projektens alla moment.

 

Vattencistern

Vattencistern