Gummibeklädnad på verkstad

Gummibeklädnad på verkstad

När vi utför gummibeklädnad på vår verkstad arbetar vi ofta med ovulkad gummiduk. Denna metod kräver en stor hantverksskicklighet men ger ett mycket bra resultat.

Vi arbetar både med mjukgummi och hårdgummi (ebonit). Vi har en mängd olika gummikvaliteter att välja mellan. Valet av material beror helt på den miljö gummit skall skydda mot.

Typiska produkter som vi bekläder med gummi för korrosionsskydd är:

  • Rörsystem för t.ex. saltvatten eller syror
  • Havsvattenfilter
  • Syratankar
  • Värmeväxlare
  • Pumpdetaljer
  • Omrörare
  • Rökgaskanaler

Vi uppnår med våra tre autoklaver en hög kapacitet i vår moderna verkstad.

Kontakta oss med en förfrågan gällande gummering för korrosionsskydd!

 

Värmeväxlare

Jonfilter

Rör, gummerade invändigt samt utvändigt