Metodbeskrivning

Metodbeskrivning

Vid gummibeklädnad blästras först underlaget, därefter läggs stålprimer på ytan för att sedan följas av vulklösningar i olika steg.

När grundarbetet är gjort appliceras gummiduken. Den har en bestämd tjocklek och pressas eller manglas fast mot underlaget. Samtliga skarvar läggs med överlapp och testas noga mot genomslag.

När hela ytan är beklädd så vulkas gummit för att uppnå sina slutliga egenskaper och skarvarna blir då helt homogena. Slutligen slipas kontakytor jämna, hela ytan portestas och kvalitetsdokument utfärdas.

Gummibeklädnad kan även utföras on-site och då används ofta färdigvulkad gummiduk eller en gummiduk med självvulkande kvaliteter.

Gummibeklädnad är ett hantverk som kräver talang, styrka och många års erfarenhet för att behärska. Hantverksskickligheten är helt avgörande för resultatet. En väl utförd gummibeklädnad ger ett korrosionsskydd som är överlägset vad som kan uppnås med andra metoder.

 

 

Korrdetaljbild

130612_134154

IMG_0181