INSPEKTION/KONTROLL

Inspektion/Kontroll

Ulinco Vulctech utför inspektioner och kontroller av gummibeklädda objekt on-site. Vi har lång erfarenhet av att bedöma kvaliteten på gummerade ytor.

Vi utför gnisttest, hårdhetsmätning, tjockleksmätning samt visuell kontroll för att bedöma status. Den visuella kontrollen är kanske den mest avgörande och en korrekt bedömning kräver lång erfarenhet och en känsla för materialet.

En felaktigt utförd kontroll kan till och med skada gummibeklädnaden.

Kontakta oss för en inspektion av er anläggning! Skador som upptäcks i tid kan oftast åtgärdas med enkla medel.

 

130612_134154

IMG_0937