Ulinco Vulctech börjar med emaljerad utrustning

Ulinco Vulctech är sedan 2019-01-01 generalagent och servicepartner på den svenska marknaden åt Thaletec GmbH.

Thaletec producerar emaljerade blandningskärl, tankar och värmeväxlare. Utrustningen används främst inom kemisk industri, läkemedelsindustri, livsmedel och till kraftproduktion. Emaljering, eller på engelska Glass Lining, är en beläggning med mycket hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier och den har hög temperaturtålighet. Den emaljerade ytan är blank, har låg friktion och är lätt att rengöra. Emaljeringen är god värmeledare och kan fås livsmedelsgodkänd och konduktiv.

Ulinco Vulctech säljer Thaletec’s utrustning i Sverige och är certifierad service partner på emaljerad utrustning. Vi är stolta över att kunna erbjuda en avancerad ytbeläggningsmetod som kompletterar vårt befintliga sortiment samt att vi kan erbjuda service och reparationer på emaljerade kärl på den svenska marknaden.