Ulinco Vulctech presenterar på Swerea Kimab

Den 29/11 hölls ett seminarium hos Swerea Kimab i Kista, med fokus på korrosion i förbränningsanläggningar. Ulinco Vulctech var inbjudna och vår VD Tomas Amtén höll i presentationen ”Gummering och vinylesterbeläggningar som skydd mot aggressiva miljöer”, vilket bland deltagarna tilldrog sig ett stort intresse kring våra korrosionsskyddslösningar.