fbpx

REMAGRIP CK-X

Vad är REMAGRIP CK-X

Art.nr: 41-5396930
REMAGRIP CK-X är REMAGRIP 70 trumbeläggningsgummi med keramikplattor invulkade i gummit.

REMAGRIP CK-X är REMAGRIP 70 trumbeläggningsgummi med keramikplattor invulkade i gummit. CK-X är optimalt för drivtrummor till tungt lastade transportband under våta förhållanden och hårt slitage. REMAGRIP CK-X är originalet för keramiska trumbeläggningsgummi och är av mycket hög kvalitet. Keramikstenarna är optimerade för bra vidhäftning mot gummit. Livslängden är ofta mer än fem gånger så lång samt friktionskoefficienten dubbelt så hög jämfört med ett vanligt trumbeläggningsgummi. REMAGRIP CK-X finns även i självsläckande och antistatiskt utförande (V) för applikationer förknippat med explosionsrisk (ATEX) samt i Heavy Duty (HD) och extra Heavy Duty (HDX) utförande för extremt stora laster. REMAGRIP CK-Xs mönster är optimerat med avancerade datorberäkningar för att ha en jämnt fördelad friktionsyta över hela beklädnaden för bästa grepp och livslängd.