fbpx

Rema Tip Top

Vad är Rema Tip Top?

REMA TIP TOP är en global aktör inom produkter och service för slitageskydd, korrosionsskydd samt transportbandsservice. Företagets produkter är världsledande inom området och håller en mycket hög kvalitet.

Auktoriserad distributör och servicepartner

Vi på Ulinco Vulctech är stolta över att ha distribuerat REMA TIP TOPs industriella produkter på den svenska marknaden sedan början på 1990-talet. Dessutom har vi blivit betrodda att bli auktoriserade distributörer och servicepartner för Rema Tip Tops produkter.

Rema Tip Tops Produkter

REMA TIP TOPs industriella produktsortiment innefattar produkter inom följande områden:  

Produkter inom materialhantering

  • Slitageskyddslösningar
  • Gummitekniska artiklar
  • Transportörtillbehör och Transportband. 

Ytbeläggningar

Rema Tip Top tillverkar en mängd detaljer för bandtransportörer. Det är detaljer som ger transportören ökad prestanda och längre livslängd samt underlättar service och underhåll av transportören. Exempelvis bärrullar för att bära upp bandet, returrullar för att stödja bandet på returen, gummibeläggningar för driv och vändtrummor. Transportbandsskrapor för att hålla transportbanden rena. Styrrular för att styra bandet rakt på transportören. REMA TIP TOP tillverkar gummirör för att belägga bärrullar med slitstarkt och dämpande gummibeläggning. Varumärken inom transporbandstillbehör är bland annat REMASLEEVE, REMAROLL, REMATRACK, REMACLEAN, REMAGRIP.

Gummiduk och gummiduk med limskikt

Rema Tip Top tillverkar gummidukar och gummimaterial med limskikt för att enkelt och effektivt kunna limma gummiduken mot olika underlag. De tillverkar gummiduk för slitageskydd, korrosionsskydd och annan användning med limskikt. Rema Tip Top har ett brett sortiment av gummiduk för speciella användningsområden, tex livsmedelsgodkänd gummiduk, oljebeständig gummiduk, värmetålig gummiduk, slitstark gummiduk, gummiduk för slitande applikationer, tvåfärgad gummiduk för indikering av slitagenivå. Deras varumärken är bland annat REMALINE, REMALINE MP, PERFORMANCELINE; UNILINE, REMASKIRT; UNISKIRT, REMATHAN, REMASTAR.

Transportörtillbehör

Rema Tip Top tillverkar en mängd detaljer för bandtransportörer. Det är detaljer som ger transportören ökad prestanda och längre livslängd samt underlättar service och underhåll av transportören. Exempelvis bärrullar för att bära upp bandet, returrullar för att stödja bandet på returen, gummibeläggningar för driv och vändtrummor. Transportbandsskrapor för att hålla transportbanden rena. Styrrular för att styra bandet rakt på transportören. REMA TIP TOP tillverkar gummirör för att belägga bärrullar med slitstarkt och dämpande gummibeläggning. Varumärken inom transporbandstillbehör är bland annat REMASLEEVE, REMAROLL, REMATRACK, REMACLEAN, REMAGRIP.

Verktyg för gummitekniska arbeten

Rema Tip Top tillverkar en mängd olika verktyg för att bearbeta, reparera och underhålla gummidetaljer. Exempelvis slipverktyg, gummikapare, handmanglar, profilskärare, knivar för tillskärning av gummimaterial. Rema tip top tillverkar även varmvulkpressar för att skarva och reparera transportband samt utrustning för att skarva stålkordsband.

Transportband

REMA TIP TOP tillverkar och levererar gummitransportband. De har hela området från normala vävförstärkta EP transportband till sågverksband, oljebeständiga band, självslocknande band, stålkordsband ST, medbringarband chevronband. Banden finns i olika kvaliteter och styrkeklasser från G, DIN Y, AA, DIN X och DIN Z samt enligt flera olika standarder gällande självslockningsegenskaper, värmetålighet och oljebeständighet. 

Rema Tip Tops transportband säljs under varumärket REMA TIP TOP DBP och produktnamnen WEARTECH, LAVATECH; OILTECH, FLAMETECH och CHEVRONTECH beroende på transportbandets egenskaper.

Reparationsmaterial

Rema Tip Top är världsledande inom reparationsmaterial för gummiprodukter. Rema Tip Top uppfann på 1930 talet gummilimmet och har sedan dess varit ledande inom området att limma samma gummimaterial samt limma gummi mot andra material. Rema Tip Top har även tagit fram gummimaterial med limskikt som gör att gummi går enklare att limma fast samt ger överlägsen vidhäftning vid limning. Ett exempel på detta är Rema Tip Tops lagningslappar för cykeldäck, bildäck och transportband. Deras lagningslappar med limskikt har en överlägsen vidhäftning vid limning mot andra material. Rema Tip Top har även ett mycket stort sortiment av gummiduk, trumbeläggningsgummi, korrosionsskyddgummi som har limskikt på ytan och därmed snabbt och effektivt kan limmas fast mot andra underlag och erhålla en världsledande vidhäftning mot underlaget.

Polymera ytbeläggningar och Gummering för korrosionsskydd samt Tegelinfodringar

Rema Tip Top är stora inom material och produkter för korrosionsskydd. De är världsledande inom gummimaterial för korrosionsskydd med produkter som mjukgummit CHEMOLINE och hårdgummit CHEMONIT. De tillverka även tegelinfodringar för kombinationen av korrosionsskydd och slitage samt som korrosionsskydd vid höga temperaturer. REMA TIP TOP har hela produktkedjan med primer, limmer, härdare, gummilösning och mortars för en komplett korrosionsskyddsapplikation. Rema tip top tillverkar även andra polymera korrosionsskyddsbeläggningar som sprutas eller målas på underlaget. Här finns produkter som COROFLAKE, COROPUR, REMACOAT, Asplitt, Eskanol.

Rema Tip Top service

REMA TIP TOP är även en av världens största serviceleverantör inom ovanstående områden och vi har ett nära samarbete med dem inom ovanstående områden. Vid behov kan vi ta in deras hjälp och stöd vid arbeten på den svenska marknaden. Vi har deras kompetens att tillgå i de fall då komplicerade arbeten behöver genomföras eller om komplicerade frågor behöver utredas.

Rema Tip Top service