fbpx

Gummering för korrosionsskydd

Gummering är en av de äldsta metoderna för avancerat invändigt korrosionsskydd. Långt före plaster togs fram användes gummimaterial som korrosionsskydd. Det används ofta invändigt i kärl där mediat är mycket korrosivt. Vid enklare förhållanden kan rostfritt stål eller rostskyddsfärger användas. Fördelarna med gummering som korrosionsskydd är att de har en mycket lång livslängd. Vid kraftigt korrosiva media håller det många gånger längre än rostfritt stål, kompositer eller plaströr.

Gummeringens långa historik gör även att det finns en mängd referenser för hur länge gummeringen fungerar och vilken typ av gummimaterial och tjocklek som skall användas vid olika förhållanden.

En korrekt utförd gummering för korrosionsskydd kan, givetvis beroende på olika förhållande, ofta hålla 30 till 40 år eller mer. Det innebär att många processutrustningar som gummeras håller längre än hela anläggningens beräknade livslängd. Det finns stora skäl att välja gummering istället för rostfritt stål, som ofta har kort hållbarhet. Även plastkärl eller plaströr har ofta väsentligt kortare hållbarhet än gummerat stål. Det finns även få skäl att välja den dyra metallen Titan om man beaktar gummeringens tålighet och livslängd. 

Problemet med gummerad utrustning är att den ofta håller så länge att kompetensen kring varför gummeringen valdes går förlorad och att man vid renoveringar väljer en nyare med sämre lösning istället.

Det finns en mängd olika gummipolymerer och gummityper att välja mellan beroende på vilket innehåll er utrustning har eller vilken drifttemperatur systemet arbetar med.

Kontakta oss för rådgivning kring ert korrosionsskydd och vilken korrosionsskyddsmetod som passar ert område bäst.

Hur utför vi gummering?

Gummering utförs genom att gummimaterial appliceras på kundens objekt som oftast är i någon metall. Gummeringen kan utföras genom kallvulkning, dvs att en färdigvulkad gummiduk limmas mot objektet. Gummering kan även utföras som varmvulkning. Då formskärs och byggs gummeringen med ovulkat gummimaterial till önskad form eller tjocklek. Därefter varmvulkas objektet i en autoklav för att gummit skall erhålla sina korrekta egenskaper och få en mycket god vidhäftning mot underlaget.

Vilken metod som väljs beror helt på vilken applikation det rör sig om och vilka krav som ställs vid respektive tillfälle. Generellt kan kallvulkning kan användas då geometrin på objektet är enkel eller då storleken på objektet försvårar vulkprocessen eller då speciella gummipolymerer skall användas. Varmvulkning ger ofta en bättre vidhäftning mot objektet samt medför att mer komplicerade detaljer kan gummeras. Vid varmvulkning fogas även skarvarna samman vilket ger en helt homogen gummidetalj.

Hör av er till oss gällande hur ert behov ser ut så rekommenderar vi vilken gummeringsmetod som passar er produkt bäst

När används gummering till korrosionsskydd?

Gummibeklädnad används framför allt för korrosionsskydd invändigt i rör, tryckkärl, rördelar, tankar och stora cisterner. Det används ofta där det är så korrosiv miljö att syrafast stål inte räcker till. Det lämpar sig också där det är mer ekonomiskt att använda gummering än höglegerat stål eller andra legeringar.

Fördelar med gummibeklädnad som korrosionsskydd:

Upptäck fördelarna med gummering för korrosionsskydd, en beprövad teknik som erbjuder en överlägsen lösning för att skydda dina konstruktioner:

Mycket hög motståndskraft mot korrosiva vätskor

Gummit har en mycket hög motståndskraft mot korrosiva vätskor, vilket säkerställer ett långvarigt korrosionsskydd.

Bevisat lång livslängd

Bevisad över tid ger gummering en lång livslängd och kan ofta hålla i 30–40 år eller ännu längre, vilket gör det till en ekonomiskt hållbar investering.

Hög diffusionstäthet och flexibilitet

Med hög diffusionstäthet och flexibilitet anpassar sig gummit till rörelser utan att skapa defekter, vilket säkerställer konstant och pålitligt skydd. Andra korrosionskyddsmaterial riskerar att spricka då stålet deformeras vid ändrad temperatur, belastning eller tryck. Gummeringen håller sig intakt på grund av dess flexibilitet och följer underlagets rörelser.

Jämn tjocklek och porfritt material

Gummering ger en jämn tjocklek på skyddsskiktet över hela objektet, vilket eliminerar ojämnheter och säkerställer enhetligt skydd. Den jämna skikttjockleken medför även att kontroller kan genomföras över hela objektet. Gummimaterial för korrosionsskydd är vakuum extruderat vilket innebär att materialet är garanterat fritt från inneslutna porer och luftblåsor. Detta medför att korrosionsskyddet är lika tjock över hela materialet. Detta kan jämföras med rostskyddsfärger som läggs i flera skikt, med varierande tjocklek och en mängd inneslutna porer och defekter.

Stor mångsidighet och hög motståndskraft

Gummit erbjuder hög motståndskraft inte bara mot korrosion utan även mot slitage. Dessutom finns ett omfattande utbud av gummikvaliteter att välja mellan, vilket möjliggör skräddarsydda lösningar för olika medier, temperaturer och förutsättningar. Gummipolymer, hårdhet och tjocklek väljs helt beroende på ert behov. 

Så arbetar vi med korrosionsskydd

Arbeten utförs på vår verkstad i Göteborg eller Falun samt ute i er anläggning. Vi utför gummeringar på allt ifrån nytillverkade komponenter till att genomföra renoveringar på tidigare gummerad utrustning. Vi kan även hjälpa er med borttagning av befintlig beläggning samt blästring, slipning och svetsreparationer.

Vid gummering på våra verkstäder så gummerar vi ofta med ovulkat material och vulkaniserar era objekt i våra autoklaver. Vid arbeten på plats kan varmvulkning ske med ånga eller varmvatten, alternativt så kallvulkar vi fast gummibeläggningen i era objekt. Vi rekommenderar den metod som är lämplig utifrån rådande förutsättningar.

Fördelar med att välja oss

Gummering är ett relativt avancerat hantverk som tar lång tid att lära sig. Kontakta oss för att få vår experthjälp att gummera er utrustning. Vid gummering för korrosionsskydd ställs mycket höga krav på hantverksskickligheten och har stor påverkan på resultatet. Gummering för korrosionsskydd skall enbart utföras av auktoriserad personal.

Ulinco Vulctech har en unik kompetens i Sverige inom gummering. Kontakta oss för att få experthjälp vid gummering. Vår personal har hög kompetens och lång erfarenhet inom området. 

Vi är duktiga på att utföra arbeten ute på plats i er anläggning och klara av att hantera och driva stora ytbeläggningsprojekt. Våra kvalitetstekniker utför även inspektioner av era gummerade kärl och tankar. Vi utför vid behov reparationer eller om gummeringar för att förlänga livslängden på ert objekt. Vi är auktoriserades att arbeta inom kärnkraftsindustrin samt har SSG utbildningar och ID06 tillstånd. Vi är även ISO certifierade inom 9001, 14001 och 45001.

I våra moderna produktionsanläggningar har vi alla förutsättningar att utföra avancerad gummering för korrosionsskydd. Vi gummerar både med mjukgummi och hårdgummi. Våra autoklaver kan vulkanisera både små och stora objekt.

Vilka material använder vi?

Vi utför gummibeklädnad både med hårdgummi och mjukgummi ur våra materialserier CHEMONIT och CHEMOLINE. Vid gummering i våra verkstäder utgår vi från ovulkaniserad gummiduk som varmvulkas på objektet i autoklav. Vid gummering on-site används ofta en färdigvulkaniserad gummiduk med CN-skikt som kallvulkas fast med gummilim. Kontakta oss med förfrågan gällande gummibeklädnad för korrosionsskydd!

Vill ni ha en kostnadsfri offert eller svar på era funderingar?

Kontakta oss med förfrågan gällande gummibeklädnad för korrosionsskydd!

Vill du
veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill diskutera något med oss.

Bli en i
gänget!

Vi rekryterar nya medarbetare! Läs mer om lediga tjänster och sök jobb hos oss.

Vår
historia

Vår historia sträcker sig nästan 50 år tillbaka i tiden, närmare bestämt från 1974 då Ulinco AB grundades av Christer Ulin.