fbpx

Hårdgummering av saltsyrabehållare

En kund till oss inom processindustrin skulle tillverka ett mindre tryckkärl vars syfte var att lagra 34 procentig saltsyra. Kunden hade mycket höga krav gällande tillförlitlighet på kärlet då det utgör en viktig del i deras process. Eftersom saltsyra med 34 % koncentration är extremt korrosivt så rekommenderade vi att ytbelägga kärlet invändigt med hårdgummi av typen CHEMONIT 33 med en tjocklek på 4 mm. Denna hårdgummikvalitet är motståndskraftig mot saltsyra och ger kärlet en mycket lång hållbarhet. Vår noggranna kund ställde även höga krav på vår process, på full dokumentation och spårbarhet på ingående material. De ville komma på personlig kvalitetskontroll under processen. Efter avslutat arbete, utförda kvalitetsinspektioner och komplett levererad dokumentation var kunden nöjd och kärlet färdigt för många års saltsyrahantering.