fbpx

Inspektion och reparation av tankbil

En av våra kunder som transporterar kemikalier med tankbilar kontaktade oss. De hade fått en skada på gummibeläggningen i ett fack på en av sina tankbilar. De undrade om vi snabbt kunde inspektera skadan samt genomföra en reparation. Vi meddelade att vi kunde lösa uppgiften omgående.

Direkt när bilen anlände till oss inspekterade vi tankens samtliga fack. Två av facken var helt intakta och på dem utfärdade vi en inspektionsrapport och gav ok för fortsatt användning. I det tredje facket behövdes en större reparation genomföras. Vi avlägsnade tidigare ytbeläggning runt skadan, rengjorde, blästrade ytan och applicerade primers och gummilim. Därefter gummerade vi med materialet CHEMOLINE RT CN, tjocklek 4 mm som är motståndskraftigt mot den järnklorid de transporterar i behållaren. Efter reparationen inspekterades tanken igen och godkändes för fortsatt användning. Kunden var mycket nöjd och kunde snabbt sätta tankbilen i drift.

Tillsammans med detta arbete utförde vi även komplett omgummering av manluckor till andra av kundens tankbilar. Gummeringen utfördes i en kombination av hårdgummering med CHEMONIT 33 och mjukgummering med CHEMOLINE RT för att motstå de aggressiva kemikalierna samt tåla de mekaniska laster som locket utsätts för. Efter en sådan omgummering blir manluckorna i nyskick och håller för många års fortsatt drift.