fbpx

Korrosionsskydd med COROFLAKE 24

En av våra kunder inom energibranschen hade problem med korrosionsskador på kylvattenintaget till en kylmaskin. Enheten hanterade varmt bräckt havsvatten vilket är relativt korrosivt. De ville ha vårt förslag på en lämplig invändig korrosionsskyddsbeläggning. Efter genomförd inspektion kunde vi konstatera att befintlig ytbeläggning inte fungerat utan börjat släppa från underlaget vilket medfört kraftiga korrosionsskador. Gavlarna på kylmaskinen behövde repareras och förses med en lämplig ytbeläggning. Vi åtog oss uppdraget och besiktigade objekten, markerade områden som behövde repareras, kunden genomförde svetsreparationer och slipade bort ytlig korrosion. Därefter rengjorde vi objekten, blästrade samtliga ytor och applicerade beläggningen COROFLAKE 24 i fyra lager. COROFLAKE 24 är en diffusionstät flakefylld vinylesterbeläggning med mycket god vidhäftning mot metall. Beläggningen ger ett högt korrosionsskydd och var rätt lösning för dessa förutsättningar. Efter färdigställd ytbeläggning monterade kunden sina reparerade gavlar och kylmaskinen sattes i funktion för många års kommande drift.