fbpx

Omgummering av kondensorgavlar

Ett av våra större Energibolag har flera stycken större kondensorer/värmeväxlare i sin anläggning. Värmeväxlarna är tillverkade i början av 1980-talet och har varit i kontinuerlig drift sedan starten. De är drygt två meter i diameter och har gavlar där insidan är korrosionsskyddad med gummibeläggning.

Vid vårt inspektionsbesök noterade vi att gummibeläggningen började närma sig slutet av sin tekniska livslängd och vi föreslog därför en omgummering av samtliga gavlar.

Kunden accepterade förslaget och beslutade att genomföra projektet vid kommande revisionsstopp.

Enligt vårt förslag plockade de ut gavlarna och skickade dem till vår anläggning i Landvetter, där vi genom vattenblästring tog bort den befintliga gummibeklädnaden. Därefter blästrades ytan och korrosionsskador markerades.

Korrosionsskadorna reparerades med svetsning och slipning samt kontrollerades enligt gällande normer. Sedan applicerades en ny gummibeläggning av typen CHEMOLINE 4 (BIIR) på gavlarna, beläggningen kvalitetskontrollerades och gavlarna skickades tillbaka till kunden för återmontering.

Projektet genomfördes på mycket kort tid och kunden kunde snabbt och problemfritt ta sin anläggning i drift igen. Den nya gummeringen har en hållbarhet på cirka 40 år och anläggningen förväntas därmed inte behöva byta ut gummeringen under hela sin återstående drifttid.