fbpx

Renovering av kylvattensystem

En av våra energiproducenter tar in stora mängder kylvatten från havet för att kyla sina processer. Havsvattnet är mycket korrosivt och deras rörsystem är därför gummerat för att skydda systemet från korrosion.

Efter drygt 40 års drift har gummeringen börjat närma sig sin tekniska livslängd och åtgärder för att säkerställa många års fortsatt drift behövde göras. Tillsammans med vår kund utarbetade vi en process där kundens rörsystem och komponenter monterades ner, togs ut ur anläggningen, vi avlägsnade den befintliga gummeringen, stålrören renoverades till nyskick och därefter gummerades rören om igen och rostskyddsmålades utvändigt och levererades tillbaka till kunden i nyskick.

Projektet delades upp i delar där varje del har utförts på kort tid under kundens årliga revisionsstopp. Efter flera års arbete är kundens kylsystem nu nyrenoverat med ny gummibeläggning som kommer att hålla minst lika länge som originalbeläggningen.

Kunden har gjort en mycket stor kostnadsbesparing jämfört med att konstruera och tillverka ett nytt system.

Att renovera befintliga komponenter ger även en väsentligt mindre risk för att något blir fel under projektets gång eller att tidplaner och kostnadskalkyler överskrids.