fbpx

Hur gummering hjälper mot slitage

För verksamheter som hanterar sten- och bergmaterial är kraven för motståndskraft mot slitage stora. På Vulctech vet vi att gummering är ett utmärkt alternativ, då det bidrar till att utrustningen eller anläggningen behåller sin integritet och struktur trots upprepade mekaniska påfrestningar. Följ med när vi djupdyker i fördelarna med att välja gummi och jämför det med andra alternativ.

 

Att bekämpa slitage med andra metoder är en väg många vandrar, innan man upptäcker gummits fördelar. Vulctechs vd Tomas Amtén förklarar att han ser att många försöker att sätta “hårt mot hårt”.

– Det är vanligt att tro att något hårt som sten behöver något hårt som tar emot kraften, som slitstål, exempelvis när det tippas grus eller sten i ett flak. Skapas deformation av exempelvis hårda kanter från sten blir ett stål till slut utnött och behöver bytas. Gummit möter istället det hårda med mjukhet, genom att bli följsamt och fjädra tillbaka. Genom att förse stålet med en gummibeklädnad skapas en skyddande yta som tar emot den mekaniska nötningen, förklarar Tomas.

Gummits förmåga att absorbera stötar gör det därför särskilt lämpligt för användning i miljöer där komponenter utsätts för högt slitage.

– Gummit kan förnyas utan att byta ut ett helt rör eller flak, vilket är enormt besparande på lång sikt. Dessutom har det ett flertal andra fördelar, som minskad vikt i jämförelse med en förstärkning av stål, samt ljuddämpning.

 

Minskning av underhållskostnader

Vi förstår att en prisvärd lösning står högt på önskelistan för många företag, och det är precis vad gummi är. Med gummering fås ett slitageskydd på ytor och maskinkomponenter och minskar därmed behovet av underhåll och större komponentutbyten.

Investeringar i gummeringsteknologi betalar sig därför i regel snabbt tillbaka genom längre livslängd på behandlad utrustning. Detta leder till lägre driftkostnader, eftersom frekventa reparationer minimeras. I sin tur både underlättar och förenklar det budgetering för underhållet.

– Med gummering håller exempelvis rör i gruvindustrier eller flak för att frakta bergmaterial upp till 5-10 gånger längre än utan gummering. Dessutom kan vi kombinera gummit med keramik för särskilt utsatta områden, till exempel i rörböjar, förklarar Tomas.

Flera möjliga applikationer

Antalet möjliga applikationer för industrier som vill minska slitage är med andra ord många. Med lång erfarenhet har vi sett den faktiska skillnaden inom flertalet områden.

– I gruvindustrin är gummering av yttersta vikt för att minimera slitaget på kvarnar, stup och krossutrustning. Genom att implementera denna teknik förlängs utrustningens livslängd betydligt, vilket resulterar i minskade driftstopp och underhållskostnader, berättar Tomas.

Trots dess robusthet kräver gummerat material självklart regelbunden inspektion och underhåll för att kontrollera att gummits goda egenskaper fortfarande är intakta.

–  En regelbunden övervakning av gummibeläggningens skick är viktig för att förhindra oväntat underhållsarbete och driftstopp. Som specialister inom gummeringsteknik hjälper vi dig att garantera materialets prestanda och säkerställer god funktion på lång sikt, säger Tomas.

 

Läs om hur vi tidigare hjälpt en gruvindustri att skydda rör mot slitage. Du kan också alltid kontakta oss med din förfrågan.