fbpx

Gummilim

Gummilim är en typ av lim som är speciellt framtaget för att binda och fästa på gummimaterial. Det är utformat för att skapa starka och flexibla bindningar på ytor av gummi och liknande elastiska material.

Vikten av att välja rätt typ av gummilim

Att välja rätt typ av gummilim för ett specifikt ändamål är avgörande för att säkerställa en stark och långvarig bindning. Här är det viktigt att fundera över:

Materialkompatibilitet

  • Det är viktigt att beakta vilken typ av gummi eller elastiskt material som används. Vissa gummilim kan vara mer effektiva på naturgummi än på syntetiska material och vice versa. 
  • Skall gummi limmas mot metall så behöver metallytan förbehandlas och en metallprimer användas.
  • Skall gummitransportband med väv limmas ihop behöver limmet SC 4000 användas som har optimerad hållfasthet mellan gummi och väv.

Användningsmiljö

Utsätts bindningen för extrema temperaturer, fuktighet eller kemikalier? Valet av gummilim bör anpassas efter de specifika förhållandena där det kommer att användas.

Flexibilitetskrav

Beroende på tillämpningen kan flexibiliteten hos den resulterande bindningen vara kritisk. Cyanakrylatlimmer eller snabblimmer bör undvikas om flexibilitet i fogen behövs.

Hållfasthet och Hållbarhet

För att säkerställa en långvarig bindning är det viktigt att överväga limmets hållfasthet och dess motstånd mot slitage och påfrestningar.

Storlek på de objekt som skall limmas samman

Skall gummiduk eller andra stora gummiobjekt limmas bör limmet CB 3004 användas som är optimerat för användning på stora ytor.

Användningsområden för våra gummilim

Vi erbjuder olika sorters lim för att de ska kunna passa till olika användningsområden. Exempelvis har vi BC 3004 som används till bland annat stup, tankar, kärl och drivtrummor men även verkstadsarbeten.

Dessutom har vi SC 4000, som är framtaget för transportbandskarvning. För transportband ställs höga krav på hur lim ska fungera. Skulle ett transportbandgå sönder, så är det viktigt att med hjälp av gummilim kunna laga snabbt och få tillbaka sin styrka.

Är du osäker på vilket gummilim som passar dina behov?

Tveka inte på att ta kontakt med oss så hjälper vi dig gärna med att hitta rätt produkter för dina behov!

Vanliga frågor om Gummilim

Hur sticker vårt lim ut från mängden?

Vårt gummilim SC 4000 ger en överlägsen styrka i limfogen jämfört med andra limmer för gummimaterial.

Limfogen hos SC 4000 och BC 3004 förblir mjuk och limfogen undviker därmed att spricka eller att släppa från underlaget vid långvarig användning

SC 4000 ger en mycket snabb och hög vidhäftning. När SC 4000 har applicerats kan produkten tas i bruk efter två timmar.

SC 4000 är originalgummilimmet utvecklat av Rema Tip Top som en gång uppfann sättet att limma gummimaterial mot varandra.

Vårt gummilim BC 3004 har en lång öppettid och är därför mycket bra vid användning på stora ytor. Limmet behåller sin klibbiga yta länge vilket ger teknikern lång tid på sig att sätta samman materialen som skall limmas ihop

Vid all limning av gummimaterial som är större än en kvadratmeter är BC 3004 en överlägsen produkt jämfört med andra limmer. Detta på grund av att den har lång öppentid undviker problemet att limmet torkar innan produkterna lagt samman.

Vid limning med av gummiprodukter med snabblim eller cyanakrylatlim så erhålls ofta en god initial vidhäftning. Men vid användning av gummiprodukter tenderar det hårda, oflexibla limmet att spricka eller släppa från gummiytan. Detta undviks om ett av våra gummilimmer SC 4000 eller BC 3004 används. Då blir limfogen av gummi, som är mjukt och kan röra sig och behålla sin vidhäftning till gummit länge, trots hård belastning

Hur står sig vårt gummilim jämfört med konkurrenter

SC 4000 vs Conti secure

SC 4000 ger en snabbare och starkare fog mot transportbandet.

SC 4000 kan appliceras mot olika gummimaterial trots svår förutsättningar

BC 3004 vs Conti secure

BC 3004 är optimerat för att få god vidhäftning vid stora limfogar och ytor som skall limmas.

SC 4000 och BC 3004 är två kostnadseffektiva gummilimmer. Återkom till oss om ni vill få specialpriser vid inköp av större kvantiteter gummilim.