fbpx

Korrosionsskydd av in- och utloppskammare till värmeväxlare

En kund som tillverkar tryckkärl åt processindustrin kontaktade oss med en förfrågan gällande att korrosionsskydda in- och utloppskammare till en större värmeväxlare.

Kammarna var drygt 2 gånger 2 meter i storlek och skulle transportera varmt havsvatten till en större värmeväxlare. Slutkunden hade höga krav på lång livslängd på enheterna.

Vi rekommenderade en gummibeläggning i materialet CHEMOLINE 4 A som har en mycket lång livslängd vid dessa förutsättningar. Kunden accepterade detta och vi fick förtroendet att gummera detaljerna och varmvulkanisera dem i vår autoklav.

Kunden var väldigt nöjd med resultatet och glad över att ha hittat en ytbeläggning som gav mycket lång livslängd utan att de behövde göra enheterna i materialet Titan, som hade varit ett betydligt kostsammare och mer komplicerat alternativ.