fbpx

Omgummering av jonbytarfilter

Jonbytarfilter för vattenrening är ofta byggda i stål och invändigt gummerade med hårdgummi som korrosionsskydd. Mediat i kärlen är väldigt korrosivt och den gummerade ytan behöver vara intakt för att kärlet skall ha ett långvarigt korrosionsskydd. Hårdgummeringen i dessa kärl håller ofta i 40 år eller mer.

Vi utför regelbundet inspektioner av våra kunders Jonbytare där vi kontrollerar så att den invändiga hårdgummeringen är intakt. Om skador eller defekter identifieras så utför vi reparationer omgående för att förhindra att det blir en korrosionsskada på kärlet. I de fall då den tekniska livslängden på ytbeläggningen börjar närma sig sitt slut, rekommenderar vi kunden att utföra en om-gummering av Jonbytarfiltret.

Vid ett om-gummeringsarbete så plockar vi ut kärlet från kundens anläggning, fraktar det till vår verkstad i Landvetter. Där avlägsnar vi den befintliga gummeringen samt den yttre ytbeläggningen. Filtret blästras, eventuella korrosionsskador repareras, därefter appliceras en ny hårdgummibeläggning och filtret varmvulkaniseras i autoklav. Efter vulkningen maskinbearbetas flänsytor och kvalitetskontroll genomförs. Därefter målas filtret utvändigt och levereras tillbaka till kunden.

Kunden får då ett jonbytarfilter som är som nytt, men en ytbeläggning som håller i c:a 40 år till. Detta utan att behöva konstruera ett nytt kärl och utan riskera att anslutningar eller processer behöver modifieras. Även prismässigt är detta fördelaktigt jämfört med att ta fram ett nytt kärl.