fbpx

Renovering av vändkammare till värmeväxlare

En av våra kunder inom kemisk industri, som har sin anläggning på västkusten, tar in kylvatten från havet för att använda som kylmedia i sina processer. I processen värms det salta havsvattnet upp och blir mycket korrosivt.

För att skydda komponenterna i kylsystemet från korrosion är de gummerade invändigt. Gummeringen ger ett utmärkt skydd och ger en livslängd som överstiger vad all annan korrosionsskyddsbeläggning kan ge.

Men ibland skadas beläggningen mekaniskt av slag eller vassa föremål. Vid de tillfällena så reparerar vi beläggningen eller utför komplett omgummering av utrustningen. I detta fall gummerade vi om hela vändkammaren åt vår kund.

Gummeringen utfördes med ett bromobutylgummi (BIIR) av typen CHEMOLINE 4A med tjockleken 4 mm. Efter omgummeringen sattes vändkammaren tillbaka på plats igen för många års fortsatt drift.

Besparingen jämfört med att konstruera och tillverka en ny vändkammare blir väldigt stor. Även risken att något blir fel minimeras när befintliga komponenter renoveras, eftersom de redan passar i processystemet.