fbpx

Ytbeläggning av dricksvattenbassänger

En svensk kommun byggde ett nytt dricksvattenverk och i verket behövde de skyddande ytbeläggningar för två betongbassänger, en neutraliseringsbassäng och en spolvattenbassäng.

För spolvattenbassängen, där beläggningen kommer i kontakt med dricksvattnet, behövdes en dricksvattengodkänd beläggning. För neutraliseringsbassängen behövde beläggningen klara ett varierat PH-värde samt vatten innehållande svavelsyra, lut och natriumsulfat.

Vårt förslag på ytbeläggningar var en dricksvattengodkänd Polyurea-beläggning för spolbassängen och LINING 65, en glasfiberförstärkt vinylesterbeläggning, för neutraliseringsbassängen. Båda beläggningarna klarar eventuell rörelse och sprickbildning i betongen utan att skadas.

Kunden var nöjd med vårt lösningsförslag och vi fick förtroendet att utföra projektet.

Arbetsmomenten inkluderade blästring av betongytan, bredspackling till en jämn yta, applicering av primers samt ytbeläggning i flera steg. Därefter genomförde vi även en kvalitetskontroll och utfärdande ett kvalitetsintyg. Projektet löpte på utan problem och vi kunde glädja oss åt att kunden var mycket nöjd med resultatet.