fbpx

Vulkanisering

Vad är vulkanisering?

Vulkanisering, eller vulkning är en process där gummit överförs från en plastiskt formbar massa till ett elastiskt formstabilt material. Detta åstadkoms genom att ett vulkmedel tillförs gummiblandningen och att den värms upp en bestämd tid. Vid uppvärmningen bildar vulkmedlet tvärbindningar mellan gummits molekylkedjor och ger upphov till ett elastiskt nätverk.

Denna banbrytande metod upptäcktes av Charles Goodyear på 1840-talet och har sedan dess varit fundamentalt viktig för utvecklingen av elastiska och hållbara gummiprodukter.

Processen bakom vulkanisering

För att vulkanisering, eller vulkning skall kunna utföras behöver vulkmedel tillföras gummiblandningen. Det mest vanliga vulkmedlen är svavel och peroxid. För att styra materialets vulkprocess tillsätts ofta även aktivatorer, acceleratorer och retardatorer till gummiblandningen. Vid uppvärmning startar vulkprocessen och temperaturnivå och vulktid är avgörande parametrar för att erhålla önskade egenskaper på gummit. Vulkanisering sker ofta under tryck, i ett formverktyg eller i en autoklav.

Varmvulk

Varmvulk är ett begrepp som förtydligar att värme används vid vulkaniseringsprocessen. Varmvulk kan ske med olika processer, till exempel i en autoklav eller i en vulkpress.

Vid skarvning av gummitransportband varmvulkar man skarven med en varmvulkspress. Då används ett ovulkat gummi som läggs i skarven och värme samt tryck appliceras vilket medför att skarvmaterialet vulkar och binds samman med gummit i bandet för att skapa en hållbar flexibel gummiskarv.

Kallvulk

Kallvulk är ett begrepp som innebär att gummi vulkaniseras utan värme. Ofta användes då en tvåkomponents gummilösning som blandas ihop och vulkansieringen aktiveras. Gummilimmer använder ofta en härdare som aktiverar vulkprocessen i gummilimmet utan att behöva tillsätta värme.

Vid kallvulkning av gummitransportband används gummilim för att skapa vidhäftning mellan ytorna i transportbandsskarven. Härdaren som tillsätts gummilimmet aktiverar vulkprocessen i limmaterialet. För att limfogen skall erhålla en hög styrka behöver även fogen pressas samman med ett tryck. Trycket skapas ofta med en mangel som rullas över ytan på limfogen.

Fördelar med vulkanisering

Vulkanisering skapar flera fördelaktiga egenskaper i gummi, inklusive ökad elasticitet, hårdhet och motstånd mot nötning. Processen förbättrar även gummits termiska stabilitet, vilket gör det mer lämpligt för olika tillämpningar och kan justeras för att passa till massor av olika branscher.

Vulkaniseringens roll inom gummiindustrin

Inom gummiindustrin spelar vulkanisering en avgörande roll för att skapa högpresterande produkter. Däcktillverkning är ett tydligt exempel där vulkanisering används för att förbättra slitstyrka och väghållning. Dessutom används tekniken för att producera resilienta gummikomponenter som uppfyller kraven inom olika branscher.

Hållbarhet och Prestanda

Genom att skapa starka kovalenta bindningar ökar vulkaniseringen gummis hållbarhet och motståndskraft. Detta har varit avgörande för att öka prestandan hos gummiprodukter och möjliggöra deras användning i krävande miljöer.

Avslutande Tankar om Vulkanisering

Eftersom vulkanisering är en oumbärlig process som har revolutionerat användningen av gummi och möjliggjort skapandet av mångsidiga och pålitliga produkter sträcker sig dess påverkan över olika branscher. Det har även satt standarden för gummiprodukters hållbarhet och prestanda.

Vill du
veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill diskutera något med oss.

Bli en i
gänget!

Vi rekryterar nya medarbetare! Läs mer om lediga tjänster och sök jobb hos oss.

Vår
historia

Vår historia sträcker sig nästan 50 år tillbaka i tiden, närmare bestämt från 1974 då Ulinco AB grundades av Christer Ulin.